กันตนาผุดหลักสูตรภาพยนตร์และแอนิเมชัน ระดับป.ตรี

Pic_73177

เกาะกระแสอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ ตั้ง "สถาบันกันตนา" หวังเพิ่มต้นกล้าความหวังวงการบันเทิง พร้อมเปิดสอนปีการศึกษา 2553 ช่วงต้นเดือนมิ.ย.นี้...

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด ได้จัดตั้งสถาบันกันตนาเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน ด้วยหลักสูตรมาตรฐานระดับสากล โดยจะเปิดเรียนในช่วงต้นเดือนมิ.ย.นี้ ภายใน กันตนา มูฟวี่ทาวน์ที่มีโรงถ่ายภาพยนตร์รูปแบบต่างๆ อุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัย และฟิล์มแล็บมาตรฐานขนาดใหญ่ ฯลฯ โดยนักศึกษาในสถาบันฯ จะได้เรียนรู้รายละเอียดภาคทฤษฎีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง รับรู้กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ Pre-Pro-Post Production ภายในกันตนา มูฟวี่ ทาวน์

เปิดรับสมัคร

20 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 – 18.00 น. ทุกวัน
ที่จุดรับสมัครบริเวณชั้น 1 อาคารบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-มาขอรับใบสมัคร ณ จุดรับสมัครได้


เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)

5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.1) / สำเนาใบปริญญาบัตร / สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษา

-ไม่มีค่าสมัครสอบ

ที่มา :http://www.thairath.co.th/content/tech/73177

edit @ 5 May 2010 20:28:46 by genlock

Tags: pr 6 Comments

Comment

Comment:

Tweet

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Coursework help research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#6 By Coursework help (59.103.196.187) on 2010-10-02 12:38

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Coursework help research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#5 By Coursework help (59.103.196.187) on 2010-10-02 12:37

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Coursework help research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#4 By Coursework help (59.103.196.187) on 2010-10-02 12:34

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Coursework help research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#3 By Coursework help (59.103.196.187) on 2010-10-02 12:30

แจ้งย้ายไปที่ใหม่นะ
รักกัน ชอบกันก็ตามไปตวยเน้อ

http://mythology-barter.blogspot.com/

#2 By Barter on 2010-05-09 15:04

เอาปวช. cmd psc ส่งไปเีรียนต่อเลย

#1 By Barter on 2010-05-07 17:35